Zorgverzekering voor de Minima

Home > Particulier > Minimaregelingen > Zorgverzekering voor de Minima

Zorgverzekering voor de Minima

Inwoners van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis Achmea. U krijgt korting op de basisverzekering en een vergoeding voor een deel van de premie van de aanvullende verzekering.  

Deelnemen aan de CZM

Bij deelname aan de CZM is naast de basisverzekering een aanvullende verzekering verplicht. Deelnemers aan de CZM krijgen van de zorgverzekeraar een korting op de basisverzekering van 4,5% en op de aanvullende verzekering een bijdrage van de gemeente. Voor Harderwijk is deze bijdrage € 15,- euro per maand en voor Ermelo en Zeewolde € 10,- euro per maand.

Pakketkeuze aanvullende verzekering

Door Zilveren Kruis Achmea worden drie pakketten voor de aanvullende verzekering aangeboden. In onze gemeenten is alleen gekozen voor een uitgebreid pakket voor mensen met een hoge zorgvraag (Optimaal aanvullend 3). Optimaal aanvullend 3 vergoedt kosten voor extra medische zorg, waarvoor in het verleden een tegemoetkoming kon worden ontvangen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) en/of de regeling Compensatie eigen risico (CER).

Het vergoedingenoverzicht van Zilveren Kruis Achmea en de premiebedragen van 2016 en 2017 kunt u vinden onder de kopjes '2016 en 2017'aan de rechterkant van de pagina. Let op: In dit overzicht worden ook de andere pakketten vermeld, echter alleen 'Optimaal aanvullend 3 ' is van toepassing!

Voorwaarden om mee te doen

Als u wilt meedoen aan de collectieve zorgverzekering, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm (120% voor inwoners van Harderwijk vanaf 1 januari 2017) die voor uw leefsituatie van toepassing is. Ook uw vermogen mag niet hoger zijn dan de toegestane vermogensgrens voor de bijstand. De meest voorkomende normen en bedragen vindt u op het informatieblad normen en bedragen januari 2017.

Ingangsdatum CZM

De ingangsdatum van de collectiviteit is altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hoofdregel is dat de ingangsdatum van de collectiviteit 1 januari is van het eerstvolgende kalenderjaar. Als u wilt overstappen, moet u dit op tijd doen. Dus vóór 1 januari 2017.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de verstrekkingen van de aanvullende verzekering, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis Achmea; telefoonnummer 071-7510033 of raadpleeg de website www.zilverenkruis.nl. Heeft u vragen over de inkomens- en vermogensgrens, neem dan contact op met de Sociale Dienst Veluwerand; telefoonnummer 0341-462500.Als u wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea, kunt u bij  de Sociale Dienst Veluwerand een aanvraagformulier met toelichting opvragen of ophalen.

U kunt ook kijken op de website www.gezondverzekerd.nl. Hier vindt u informatie over deelname aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente bij Zilveren Kruis Achmea. Ook kunt u hier de CZM vergelijken met uw eigen zorgverzekering.