Voorwaarden minimaregelingen

Home > Particulier > Minimaregelingen > Voorwaarden minimaregelingen

Voorwaarden minimaregelingen

Voor welke minima voorzieningen kunt u in aanmerking komen?
 

Bijzondere bijstand

Deze voorziening kunt u aanvragen als u inkomen gelijk aan of lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm.

Individuele inkomenstoeslag

Bij de individuele inkomenstoeslag verschillen de voorwaarden per gemeenten. Voor inwoners van Harderwijk geldt dat uw inkomen de afgelopen zesendertig maanden niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm en voor inwoners van Ermelo en Zeewolde geldt dat uw inkomen de afgelopen vierentwintig maanden niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm.

De maatschappelijke bijdrageregeling en computerregeling voor kinderen en gezinnen

Voor inwoners van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde geldt voor deze regelingen:

  • Uw inkomen is de afgelopen twaalf maanden niet hoger dan 110 procent van de bijstandsnorm geweest*
  • U bent geen student;
  • U woont niet in een instelling.

* Voor bijzondere bestand bijstand geldt een inkomensgrens van 120 procent van de bijstandsnorm.

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand en minima voorzieningen kijken wij nog naar de volgende punten:

  • Bent u gehuwd/samenwonend, alleenstaande ouder of alleenstaand;
  • Beschikt u niet over teveel spaargeld of vermogen;
  • Bedraagt uw inkomen niet meer dan de vastgestelde grens.

Alle voorwaarden die hierboven staan, zijn kort uitgelegd. Wilt u zeker weten of u voor één van minimaregelingen in aanmerking komt? Klik dan op de kopjes rechts op deze pagina onder ‘links op deze website’ voor meer informatie.