Veelgestelde vragen

Home > Particulier > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

  Een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering doet u digitaal bij het UWV-Werkbedrijf. Voordat u een uitkering kunt aanvragen, schrijft u zich eerst in als werkzoekende. U gaat naar de website van het UWV waar u zich inschrijft als werkzoekende bij het UWV-WERKbedrijf. Daarna kunt u meteen starten met het digitaal aanvragen van een uitkering. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  Website UWV Werkbedrijf

 • Ik heb nieuwe Wajong (aangevraagd na 2010). Wat verandert er voor mij?

  1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Daardoor gaat er misschien iets veranderen met uw Wajong-uitkering. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw recht op Wajong. Beoordeling of u mogelijkheden hebt om te werken, heeft al plaatsgevonden. Misschien wordt u al begeleid bij re-integratie.

  Voor meer informatie zie website van het UWV

 • Ik heb oude Wajong (aangevraagd voor 2010). Wat verandert er voor mij?

  1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Daardoor gaat er misschien iets veranderen met uw Wajong-uitkering. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw recht op Wajong. In de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 beoordelen we of u mogelijkheden hebt om te werken. U hoeft u niet voor te bereiden op deze beoordeling. Omdat we veel mensen moeten beoordelen, kost dat veel tijd. We maken daarom zo veel mogelijk gebruik van gegevens die we al van u hebben in onze systemen en dossiers. Alleen als we niet genoeg informatie hebben om uw situatie goed te kunnen beoordelen, nodigen wij u uit voor een gesprek.

  U hoort van ons wanneer we uw situatie beoordelen of hebben beoordeeld. U ontvangt hierover een brief. Dus wacht rustig af tot u bericht van ons krijgt.

  Voor meer informatie zie website van het UWV.

 • Ik sta al 3 jaar op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening. Hoe lang moet ik nog wachten?

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de Sociale Werkvoorziening. Als u wel een WSW-indicatie (sociale werkvoorziening) heeft, maar op 31 december 2014 geen dienstverband, dan kunt u vanaf 1 januari 2015 niet meer instromen in een baan in de Sociale Werkvoorziening.

  Voor meer informatie zie website van het UWV.

 • Mag ik vrijwilligerswerk blijven doen dat ik nu al doe?

  Wij vinden het belangrijk dat u vrijwilligerswerk doet of gaat doen. Dit kan een eerste stap zijn op weg naar werk. Daarnaast kunnen we als gemeente een tegenprestatie van u vragen.

  Tegenprestatie

  De Sociale Dienst Veluwerand mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen, omdat u een uitkering ontvangt. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

  Wat is een tegenprestatie?

  Wij zien alle vormen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie. U dient uw vrijwilligerswerk wel te bespreken met uw Participatiecoach. U moet een tegenprestatie doen. Als u zelf niet vrijwilligerswerk kunt of wilt vinden, dan zorgen wij voor vrijwilligerswerk.

  Wat kunt u doen als tegenprestatie?

  Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan: 

  •             Koffie schenken in een wijkhuis.

  •             Leesouder zijn op school.

  •             Het opknappen van speelplekken in de wijk.

  •             Taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen.

  Hoe komt u aan vrijwilligerswerk / tegenprestatie?

  Er zijn verschillende mogelijkheden: de Sociale Dienst Veluwerand heeft een klus voor u of u kunt kiezen uit een aantal activiteiten. U kunt ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Ook kunt u voor hulp terecht bij steunpunten voor vrijwilligerswerk in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.

  •             www.zorgdat.nl    

  •             www.welzijnermelo.nl   

  •             www.welzijnzeewolde.nl

 • Moet ik als alleenstaande ouder ook verplicht gaan participeren?

  Bent u alleenstaande ouder met kinderen tot vijf jaar? Dan kunt u gedurende maximaal 6 jaar vrijgesteld worden van de arbeidsverplichting in ruil voor een scholingsplicht. Dit betekent dat u een opleiding moet volgen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze vrijstelling geldt alleen niet voor participatie in de vorm van een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De gemeente zal u alleen vragen om een dergelijke tegenprestatie te leveren, wanneer blijkt dat u hier de tijd en middelen voor heeft.

 • Welke kansen biedt de Participatiewet voor mij?

  Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat alle mensen met een arbeidsbeperking die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). Een arbeidsbeperking houdt in dat iemand aanpassingen of faciliteiten nodig heeft om te kunnen werken. De overheid heeft daarom afspraken gemaakt met werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen en dus meer banen te creëren. De Participatiewet biedt dus kansen voor mensen die op zoek zijn naar werk.

  Wilt u (werk) ervaring op doen? Of bent u al een tijdje werkloos en wilt u graag weer aan de slag? Kijk voor inspiratie dan eens bij de verschillende vrijwilligersorganisaties in uw omgeving voor verschillende (maatschappelijke) activiteiten.

 • Leuk die Participatiewet. Maar zijn er wel genoeg banen?

  Er zijn op dit moment meer werkzoekenden dan vacatures. Toch proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast hebben werkgevers en werknemers beloofd (in het sociaal akkoord) dat ze 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenaamde garantiebanen. Een arbeidsbeperking betekent dat iemand wel kan werken maar daarvoor bepaalde aanpassingen nodig heeft.

 • Kan ik nog een Wajong-uitkering aanvragen?

  Mensen die een Wajong aanvragen, ontvangen alleen nog Wajong als zij nooit kunnen werken. Heeft u geen recht op Wajong? Dan kunt u bij de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden van werk. Ook voor een bijstandsuitkering gaat u naar de gemeente.

 • Houd ik nog mijn indicatie of werk?

  Dit hangt af van uw eigen situatie. Hieronder lichten we daarom verschillende situaties kort toe:

  • U werkt momenteel bij de Sociale Werkvoorziening (SW)
   Voor u verandert er niets. U behoudt uw rechten en plichten.
  • U staat op de wachtlijst voor de Sociale Werkvoorziening (SW)
   Er wordt niemand meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening. Mensen die momenteel op de wachtlijsten staan voor SW, krijgen voorrang bij de bemiddeling naar werk. Denk hierbij aan de garantiebanen die werkgevers vanaf 2015 beschikbaar stellen.
  • Beschut werk
   Mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebben soms veel ondersteuning nodig bij hun werk. We kunnen
   van gewone werkgevers niet (zonder meer) verwachten dat zij deze mensen in dienst nemen. Daarom organiseert de gemeente beschut werk. Deze groep mensen komt in dienst van de gemeente. Met extra aanpassingen en begeleiding kan beschut werk ook bij een gewone werkgever worden georganiseerd.
  • U ontvangt momenteel een Wajong-uitkering.
   Lees het antwoord bij vraag 'Ik heb nieuwe Wajong (aangevraagd na 2010). Wat verandert er voor mij?'
 • Wat gaat er gebeuren met de bijzondere bijstand?

  In 2014 bestonden er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. In 2015 zal alleen de individuele bijzondere bijstand nog bestaan, de categoriale bijstand is per 1 januari 2015 afgeschaft.

  Wat is individuele bijzondere bijstand?

  Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;
  • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.
  • En de kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door de (zorg-)verzekeraar bijvoorbeeld.

  U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

  Wat is categoriale bijzondere bijstand?

  Voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of beperking hebben veel gemeenten een speciale bijzondere-bijstandsregeling. Als u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet, kunt u extra geld krijgen omdat de gemeente ervan uitgaat dat u extra kosten maakt. Dit geld is bijvoorbeeld bedoeld voor een hoge energierekening of een duur dieet. U hoeft geen bewijsstukken voor de kosten in te leveren.

  Vanaf 2015 zal deze vorm van bijzondere bijstand niet meer bestaan. Maakt u in 2015 extra kosten vanwege uw hoge leeftijd of een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. U moet dan wel aantonen dat u de kosten ook echt maakt.

 • Wat betekent kostendelersnorm?

  Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

  Maar niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm.

 • Wat is een meerpersoonshuishouden?

  De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de partner van de volwassen zoon of dochter.

  Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

 • Hoe werkt de kostendelersnorm?

  In de nieuwe Participatiewet wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

  Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
  Eénpersoonshuishouden 70% 70%
  Tweepersoonshuishouden 50% 100%
  Driepersoonshuishouden 43,33% 130%
  Vierpersoonshuishouden 40% 160%
  Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

  Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

  Rekenvoorbeeld:

  Bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm.

  Bron: Samen voor de klant

 • Krijg ik nog vervoersvergoeding?

  Gemeenten worden verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de Participatiewet kunnen gemeenten straks werkgevers aanmoedigen om banen voor deze mensen te bieden. Zo kan de gemeente een werkgever bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen (in de vorm van loonkostensubside). Bijvoorbeeld 20% voor een werknemer die door een arbeidshandicap 20% langzamer werkt dan een ander. De werknemer zelf krijgt het cao-loon of anders het minimumloon.

  Een gemeente kan ook werkplekaanpassingen voor een werkgever betalen. Of met een zogenoemde no-risk polis het mogelijk risico voor de werkgever wegnemen.

  Bron: Rijksoverheid