Proclaimer

Home > Particulier > Proclaimer

Proclaimer

Auteursrecht externe websites

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten Socialedienstveluwerand.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van het op deze pagina's weergegevene (bijvoorbeeld handelsmerken en logo's). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Privacystatement

Sociale Dienst Veluwerand draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u verstrekte gegevens ten behoeve van producten (via bijvoorbeeld digitale formulieren) of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.