Extra bijdrage voor minima Ermelo

Home > Particulier > Nieuws > Extra bijdrage voor minima Ermelo

Extra bijdrage voor minima Ermelo

De gemeente Ermelo heeft besloten om voor 2017 een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de minima van Ermelo.

Er wordt een bedrag van € 100,00 per gezinslid beschikbaar gesteld aan huishoudens die de laatste 12 maanden een inkomen hadden dat lager was dan 110% van de bijstandsnorm en die geen vermogen hebben dat hoger is dan de in de Participatiewet vastgestelde vermogensgrens. Ook kinderen tot 18 jaar worden ook tot het huishouden gerekend.

Er bestaat recht op deze extra bijdrage indien u over het jaar 2017 een Maatschappelijke bijdrage vergoeding heeft ontvangen. Dan zal deze bijdrage automatisch aan u worden uitbetaald.  

Heeft u nog geen aanvraag voor  de Maatschappelijke bijdrageregeling ingediend? Dan kunt deze tot uiterlijk 31 januari 2018 aanvragen. Indien toegekend ontvangt u de extra bijdrage begin 2018. Voor de voorwaarden van de Maatschappelijke bijdrageregeling , klik hier. Ook kunt u hiervoor op het wekelijkse spreekuur in Ermelo terecht op dinsdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur.

Links op deze website