Maatschappelijke bijdrageregeling

Home > Particulier > Minimaregelingen > Maatschappelijke bijdrageregeling

Maatschappelijke bijdrageregeling

De maatschappelijke bijdrageregeling is een tegemoetkoming om mee te kunnen doen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten in uw gemeente. 
Het geld dat u ontvangt, mag u alleen besteden om mee te kunnen doen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten (zie rechts op deze pagina). Bij een controle kunnen wij u naar betaalbewijzen vragen. Daarom is het belangrijk om de bonnetjes, entreekaartjes en andere bewijzen van de kosten die u gemaakt heeft goed te bewaren.

De bedragen zijn als volgt:

Inwoners Ermelo/Zeewolde

  • Volwassene: maximaal € 180 per jaar;
  • Kind 0 tot en met 3 jaar: maximaal € 90 per jaar;
  • Kind 4 tot en met 11 jaar: maximaal € 180 per jaar;
  • Kind 12 tot en met 17 jaar: maximaal € 360 per jaar.

Inwoners Harderwijk

  • Volwassene: maximaal € 180 per jaar;
  • Kind 0 tot en met 3 jaar: maximaal € 90 per jaar;
  • Kind 4 tot en met 11 jaar: maximaal € 90 per jaar;
  • Kind 12 tot en met 17 jaar: maximaal € 180 per jaar.

Schoolkosten

Dit is een eenmalige bijdrage voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze bijdrage van ten hoogste 300 euro per kind moet u aanvragen in combinatie van de Maatschappelijke bijdrageregeling. Deze regeling geldt voor inwoners van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. 

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling vindt u via de interne link voorwaarden minimaregelingen.

Afhandelingsperiode aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. Houd u wel rekening mee dat het het afhandelen van uw aanvraag ongeveer acht weken kan duren.

Zorg voor de juiste besteding

Het is dus erg belangrijk dat u de bijdrage die u van ons ontvangt, aan bovengenoemde activiteiten besteed. Daarom vragen wij u om op het aanvraagformulier voor deze bijdrage duidelijk te vermelden waarvoor u deze bijdrage nodig heeft. Als wij u controleren en het blijkt dat u het geld aan andere benodigdheden heeft uitgegeven, dan loopt u het risico dat u het gekregen geld moet terugbetalen en geen gebruik meer kan maken van deze regeling. Ook niet als u opnieuw een aanvraag indient.