Klachten en bezwaar

Home > Particulier > Uitkering > Klachten en bezwaar

Klachten en bezwaar

Klachten

Als cliënt van Sociale Dienst Veluwerand kunt u een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening, of als u vindt dat u niet correct behandeld bent. Dat kan het geval zijn als u bijvoorbeeld onjuiste informatie heeft gekregen of als u de indruk heeft dat wij u niet serieus nemen. De klachtenregeling vindt u rechts op de pagina.

Bezwaar

  • Wanneer u het niet eens bent met een besluit van Sociale Dienst Veluwerand kunt u bezwaar maken.
  • U laat dan per brief (bezwaarschrift) weten dat u het niet eens bent met het besluit.
  • Dit bezwaarschrift moet u wel binnen zes weken na dagtekening van dit besluit opsturen.
  • Als het bezwaarschrift namelijk te laat binnen is, nemen wij het niet meer in behandeling. Wat u in uw bezwaarschrift op moet nemen en de verdere procedure vindt u rechts op de pagina.