Individuele inkomenstoeslag

Home > Particulier > Minimaregelingen > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben, kunnen een extra geldbedrag ontvangen van de Sociale Dienst Veluwerand. Dit geld ontvangen zij niet zomaar. Vanaf 2015 moeten zij dit bedrag zelf aanvragen. Ze moeten voortaan ook aantonen dat ze er alles aan gedaan hebben om aan werk te komen. De Sociale Dienst Veluwerand  bekijkt vervolgens of deze mensen dit extra geld écht nodig hebben. Dit extra bedrag heet de individuele inkomenstoeslag. Mensen mogen zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeven. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Wie individuele inkomenstoeslag wil ontvangen, moet voldoen aan verschillende voorwaarden:
  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Uw inkomen is de afgelopen drie jaar (voor inwoners van Harderwijk) of de afgelopen twee jaar (voor inwoners van Ermelo en Zeewolde) niet hoger geweest dan 110% van het voor u geldende bijstandsbedrag;
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
  • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
  • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

Waar moeten mensen op letten bij de aanvraag?

Daarnaast zal de Sociale Dienst Veluwerand beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. Zo mag u in de twee jaar (voor inwoners van Ermelo en Zeewolde) of drie jaar (voor inwoners van Harderwijk) vooraf aan uw aanvraag geen maatregel opgelegd hebben gekregen voor het niet nakomen van uw arbeids- of re-integratieverplichtingen. Ook mag u in deze periode niet langer dan vier weken in het buitenland zijn geweest. Bent u student? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvragen

De individuele inkomenstoeslag kan aangevraagd worden met een formulier. Heeft u een bijstandsuitkering voor de kosten levensonderhoud dan zijn veel van uw gegevens al bekend en krijgt u een (vereenvoudigd) aanvraagformulier opgestuurd. Dit geldt ook voor mensen die in het jaar voorafgaand aan de nieuwe aanvraag een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de bijbehorende bewijsstukken hebben ingeleverd.