Bijzondere bijstand

Home > Particulier > Minimaregelingen > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Mensen met een laag inkomen kunnen in bijzondere gevallen voor bepaalde kosten een vergoeding aanvragen bij de gemeente.
 • Het gaat dan om een vergoeding voor kosten die gemaakt worden vanwege bijzondere omstandigheden.
 • Deze kosten kunnen mensen zelf niet uit hun inkomen, uitkering of spaargeld betalen én kunnen niet door een andere organisatie worden vergoed.
 • Mensen die een vergoeding aanvragen, moeten kunnen aantonen dat de kosten echt worden gemaakt.
 • De gemeente bekijkt ook of de vergoeding echt nodig is.
 • Deze vergoeding heet bijzondere bijstand.

Om welke kosten gaat het?

Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en die iemand daadwerkelijk maakt. Daarbij kijkt de gemeente naar iemands persoonlijke omstandigheden en beoordeelt of de kosten inderdaad niet door diegene zelf kunnen worden voldaan. Soms moet een arts of andere deskundige vaststellen dat het om noodzakelijke kosten gaat. De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door bijvoorbeeld de (zorg)verzekeraar of door een andere voorziening.

Voorbeelden van kosten

 • Maaltijdvoorzieningen
 • Eigen bijdrage rechtshulp
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bijdrages
  (huishoudelijke hulp)
 • Bewindvoeringskosten

Kosten aantonen

Mensen die de vergoeding aanvragen, moeten altijd aantonen dat zij de kosten echt maken. Zij kunnen de vergoeding het beste aanvragen vóórdat zij de kosten maken. Achteraf kan de gemeente niet meer goed beoordelen of mensen alsnog recht op een vergoeding hebben.

Vragen?

Heeft u verdere vragen over bijzondere bijstand of wilt u een formulier aanvragen? Dan kunt u een mail sturen naar bijzonderebijstand@socialedienstveluwerand.nl of het contactformulier invullen.