Bereken uw recht

Home > Particulier > Minimaregelingen > Bereken uw recht

Bereken uw recht

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

START PROGRAMMA

Berekenuwrecht geeft zowel informatie over het recht op gemeentelijke regelingen als het recht op landelijke regelingen. Door op START PROGRAMMA te klikken krijgt u informatie over het recht op gemeentelijke regelingen. Nadat u de gemeentelijke regelingen heeft doorlopen kunt u aansluitend doorklikken naar de landelijke regelingen.

Bij de landelijke regelingen vindt u direct informatie over het recht op regelingen zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de studiefinanciering.
Na de landelijke regelingen krijgt u automatisch de gelegenheid door te klikken naar de site met gemeentelijke regelingen.