Aanvragen minimaregelingen

Home > Particulier > Minimaregelingen > Aanvragen minimaregelingen

Aanvragen minimaregelingen

Maatschappelijk bijdrageregeling en Individuele inkomenstoeslag

U kunt de formulieren van voor de Maatschappelijke bijdrageregeling en de Individuele inkomenstoeslag vanaf deze website downloaden. Ook kunt u de formulieren ophalen bij onze balie. De openingstijden van Sociale Dienst Veluwerand zijn iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bijzondere bijstand

Wilt u een beroep doen op bijzondere bijstand dan kunt u op werkdagen telefonisch contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens het telefoongesprek kan een eerste beoordeling plaatsvinden en kunnen wij vaststellen welke formulieren u nodig heeft. Wij sturen u deze formulieren toe.

Voeg bij deze formulieren ook bewijsstukken, zodat wij kunnen zien dat u inderdaad recht heeft op deze vergoeding. Lever de formulieren en bewijstukken weer bij ons in. Ook kunt u de formulieren ophalen bij onze balie. De openingstijden van Sociale Dienst Veluwerand zijn iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u met ons telefonisch contact met op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur. via 0341-462500.