Organisatie

Home > Bestuur > Organisatie

Organisatie

Sociale Dienst Veluwerand

Onze organisatie heeft zestig medewerkers. Wij verzorgen de uitvoering van de Participatiewet voor inwoners van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. De gemeenten stellen elk apart hun verordeningen en het minimabeleid vast. We verzorgen voor minimabeleid wel de ambtelijke voorbereiding.

Daarnaast voeren we de volgende regelingen uit: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Gemeenschappelijke Regeling (GR)

In de Gemeenschappelijke Regeling kunt u lezen hoe onze organisatie is opgebouwd en welke werkzaamheden we verrichten.

Verordeningen

Het recht op bijstand ligt vast in de Participatiewet. Deze wet geeft gemeenten de nodige vrijheid om eigen beleid te voeren. De gemeenteraad kan zo rekening houden met lokale en regionale omstandigheden. Dat mag niet tot willekeur leiden. Daarom moeten gemeenteraden hun beleid in verordeningen vastleggen. U vindt de verordeningen via de link rechts op deze pagina.

Cliëntenraad

We hebben een cliëntenraad voor minima in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Cliëntenraad Sociale Dienst Veluwerand
Antwoordnummer 559
3840 WB Harderwijk
e-mail: clientenraadsdv@gmail.com

Nieuwsbrief Minima aan Zet

Regionaal Subsidiebureau

De gemeenten in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe hebben gezamenlijk een regionaal subsidiebureau opgericht. Het subsidiebureau dient namens de regio subsidie-aanvragen in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het subsidiebureau coördineert de aanvragen vanuit de arbeidsmarktregio en zorgt ervoor dat deze als een gebundelde aanvraag wordt ingediend bij het Agentschap SZW.